Импресум

По благослову:
Архиепископа верејског АМВРОСИЈА
Ректора Московске духовне академије

Издавачи:
Подворје Српске православне цркве у Москви и
„Православац“ – Шабац

Наслов:
Помeрање граница срца
(Ако желите пронаћи Бога,
тражите Га у вама блиским људима)

Аутор:
Архиепископ верејски Амвросије (Јермаков)
Ректор Московске духовне академије

Наслов оригинала:
Расширяя границы сердца
(Если хотите найти Бога,
ищите Его в близких людях)

Са руског превео:
Епископ моравички Антоније (Пантелић)

Штампа:
„Чивија принт“ д.о.о. Шабац

Тираж:
500

ISBN 978-86-84429-32-4